Bestuur

Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het beleid en houden toezicht op de uitvoering.  Bestuur en coördinator komen hiervoor elke 8 tot 10 weken bij elkaar.

Het bestuur bestaat op 1 januari 2015 uit:

De heer H. Levelink, voorzitter
Mevrouw A.C.A. Thijssen – van Kuijk, secretaris
De heer G. Megens, penningmeester
Mevrouw E. Rooijackers – Lemmens, bestuurder
Mevrouw M.E. Eijgenraam – Asselbergs, bestuurder