Dialoogbijeenkomst

 

Dialoog bijeenkomst: doet u mee?

 

Op woensdag 13 juni heeft VPTZ Maas en Waal een dialoogbijeenkomst georganiseerd.

Thema van deze bijeenkomst: “het versterken van de samenwerking tussen de beroepsmatige zorg en de inzet van vrijwilligers in de ondersteuning van mensen en hun naasten in de palliatief terminale fase”.

Tijdens deze bijeenkomst waren de verschillende thuiszorgorganisaties (buurtzorg/Zorggroep Zuid Gelderland/Zorggroep Maas&Waal) en vrijwilliger VPTZ Maas en Waal en vrijwilliger Bijna Thuis Huis aanwezig.

Onder leiding van David Wijnperle van VPTZ Nederland werd ingezet op elkaar beter leren kennen en elkaar erkennen in de verschillende taken en verantwoordelijkheden.

David nodigde de deelnemers uit om te vertellen over hun dagelijkse praktijk. Vertel op welke  manier je nu werkelijk van waarde bent geweest voor iemand in de laatste levensfase? Wat heb je kunnen betekenen voor de mantelzorger en de familie? En: wat is belangrijk als het gaat om samenwerking, wat draagt bij aan het versterken van deze onderlinge samenwerking, en welke afspraken kunnen hierover gemaakt worden?

Uit de verhalen kwam naar voren dat er niet zo veel verschil zit in wat de vrijwilligers of de beroepskrachten kunnen betekenen voor iemand in de laatste levensfase en/of de mantelzorger en de familie.

Het verschil zit wel in de rol die de beroepskrachten en de vrijwilligers hebben bij iemand in de laatste levensfase en/of de mantelzorger en de familie. De rol van de vrijwilligers is vooral het “er zijn”. Door hun aanwezigheid kan er rust ontstaan in een onrustige periode.

Uit deze eerste bijeenkomst is naar voren gekomen dat het zinvol zou zijn om een volgende bijeenkomst te organiseren met een gevarieerdere groep deelnemers die beroepsmatig of vrijwillig zorg en inzet leveren in de ondersteuning van mensen en hun naasten in de palliatief terminale fase”.