FAQ

Veel gestelde vragen

  • Als u terminaal ziek bent en u behoefte heeft aan iemand die hulp biedt, zoals uw naasten dat zouden doen.
  • Als u een terminaal zieke thuis of in een instelling verzorgt en u komt handen te kort of als u er alleen voor staat.
  • Als u als mantelzorger even op adem wilt komen en een moment rust voor uzelf wilt of tijd nodig heeft om bepaalde zaken te regelen.
Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven door naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, aan mensen die door een handicap, ziekte of door ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen
De zorg die onze vrijwilligers bieden, is vergelijkbaar met de hulp die mantelzorgers geven. Ze kunnen bijvoorbeeld 's nachts of overdag waken bij de zieke en helpen bij de persoonlijke verzorging van de zieke, zo lang dit geen medische of verpleegkundige handelingen zijn. Ook bieden ze een luisterend oor, zowel voor de zieke als voor de mantelzorger.
Omdat vrijwilligers gemotiveerd en betrokken zijn. Vaak hebben ze zelf een naaste verzorgd en verloren, of hebben ze ervaring met werken in de zorg. Zij kiezen er bewust voor om tijd te besteden aan het helpen van mensen. Hun hulp is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U kunt op hen rekenen.
Alle vrijwilligers volgen eerst een opleiding en worden dan pas ingezet. Ze worden begeleid door ervaren coördinatoren, rapporteren naar elkaar zodat de volgende vrijwilliger op de hoogte is en doen alles in overleg met u.
Onze hulp is ongeacht de duur gratis maar een gift is altijd welkom.
Ja, de zorg die VPTZ Maas en Waal biedt, is aanvullend op de mantelzorg. Afhankelijk van uw situatie kunt u naast bijvoorbeeld de thuiszorg ook de VPTZ Maas en Waal inschakelen.
Ja, u bekijkt samen met de coördinator wanneer u behoefte heeft aan hulp en dat kan ook 's nachts zijn.
Dat het werk op vrijwillige basis wordt gedaan, betekent niet dat het vrijblijvend is. We zien er op toe dat onze vrijwilligers gemaakte afspraken altijd nakomen.
n principe niet. De coördinator bekijkt wel welke vrijwilligers het beste passen bij uw situatie.
Dan zoekt de coördinator samen met u naar mogelijke oplossingen
Dat varieert per situatie, we maken daar samen met u afspraken over.
Zolang de VPTZ Maas en Waal uw vraag kan invullen, is er geen maximum. De hulpverlening door de VPTZ is wel afhankelijk van het aantal mensen dat beschikbaar is.