Wie zijn we

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg  is een landelijke vrijwilligersorganisatie die regionaal is georganiseerd. VPTZ Maas en Waal is lid van VPTZ Nederland, de  landelijke vereniging waarbij  ruim 200 organisaties verspreid over heel Nederland aangesloten zijn. VPTZ Maas en Waal bestaat uit een bestuur en vrijwilligers.  Er zijn 2 coördinatoren te weten René Petit en José Kooijmans