Coördinatoren

De coördinatoren hebben overleg met bestuursleden, collega’s uit de regio , ze  begeleiden  en sturen de vrijwilligers aan.

De coördinatoren bezoeken u thuis als u een aanvraag indient om hulp.

Na een intake gesprek waarin u uw wensen kenbaar  hebt gemaakt neemt de coördinator contact op met de vrijwilliger zodat de gewenste hulp op korte termijn kan worden geboden.

De coördinatoren zijn:

René Petit
René Petit José Kooijmans

Hier kunt u het interview uit de Maas & Waler  van de coördinatoren lezen.