Donatie

Onze organisatie kost geld.

De subsidies van het ministerie van VWS en de Gemeentes Beuningen,  Druten en West Maas en Waal dekken onze kosten maar gedeeltelijk. U kunt ons werk steunen met een financiële bijdrage op rekening NL77RABO0102296227.

Fiscaal vriendelijk schenken

De VPTZ is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vandaar dat u  een gift altijd kunt aftrekken als deze 1% – 10% van het inkomen bedraagt. Wilt u jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van uw inkomen? Dan is periodiek schenken aantrekkelijk. Als u de VPTZ 5 jaar achtereen steunt met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een akte, dan weet u zeker dat de gift volledig aftrekbaar is. Het fiscaal nummer van onze organisatie is  8027.33.359.

Meer weten? Ga naar de website van de belastingdienst of mail even uw naam en telefoonnummer naar de penningmeester, zodat hij contact met u op kan nemen.

Door uw steun kunnen wij het verschil blijven maken. Alvast hartelijk dank voor hiervoor.